Hvad roder vi med ?

Blog & services

Nogle af de projekter vi arbejder på  

Hvordan aflæser man et givet tryk på et vandrør via en net platform ?

En god start er at bruge Raspberry pi samme med Arduino og en tryksensor, data sendes til en database eller webserver.
Så er du næsten i mål...

Hvilke mobile netværk er bedst egnet til IoT ? 

Vi er igang med at finde de bedste leverandøre til Mobilt internet.
Det overrasker at kende den dækningsgrad der er i en beton kld.   

Hvordan beregner man et vandforbrug i en husstand
og få en aktuelt pris for dit givet forbrug ?

Ville det ikke være rart at vide hvad dit faktiske vandforbrug er, økonomisk? on the fly..

Kan man opdage en utæthed / defekt i sit rørsystem digitalt ?   

Et digitalt flow meter og en Rapberry Pi, og en magnet ventil, disse ting vil hjælpe din trykhed mod f.eks vandskader

Kan IoT bruges til at øge produktiviteten i landbruget ?         

I Danmark er Landbruget nok optimalt, men andre steder i verden er det lige det man går og venter på

Kan der spares penge på IoT monitorering af sprinkler centraler ?

Klart JA.. mange af de daglige opgaver kan udføres fra kontoret og der føres en bedre kontrol af dit anlæg

1